E-Fatura

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

19.10.2019 e-Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

E-Fatura Mimarisi;
Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

E-Fatura Avantajları

  • Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
  •  Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
  •  Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e- Fatura’da buna gerek yoktur.
  •  Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
  •  Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
  •  Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
  •  Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
  •  Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
  •  Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.
  •  Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.