Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, firmaların markalaşma sürecinde ki en önemli unsurdur. Bir kurum ya da işletmenin en temel tasarımı olarak ifade edilebilen kurumsal kimlik tasarımları, hedef kitlenizin gözünde ilk intibayı oluşturan tasarımlardır. Bu nedenle çalışmaların profesyonel ve firmanızın imajı ile uyum içerisinde olması son derece önemlidir. Kurumsal kimlik tasarımlarının firmanızın imajına uygun olması firmanızın markalaşma sürecinde ki en büyük yardımcısıdır. Birbirinden bağımsız ve uyumsuz iletişim çalışmaları ile markalaşabilmek ve tüketicilerin zihninde yer edinebilmek imkansızdır. Bu nedenle profesyonel bir destek alarak firmanızın kurumsal kimlik tasarım tasarımlarını hazırlatabilirsiniz. Web Adresim olarak kurumsal kimlik tasarımlarının firmalar için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sunuyoruz.

Kurumsal Kimlik
Tasarımının Önemi

Günümüzde aynı ürünü ya da hizmeti sunan onlarca hatta yüzlerce marka ve firma var. Dolayısıyla pazarda rekabetin son derece yüksek olduğunu kolayca ifade edebiliriz. Peki, firmanız bu rekabetçi ortamda nasıl sıyrılabilir? Tabi ki de sahip olduğu profesyonel, diğer pazarlama çalışmaları ile uyumlu kurumsal kimlik tasarımları ile. Ancak sadece kurumsal kimlik tasarımının bu rekabetçi ortamda yeterli olmayacağını belirtmekte fayda var. Tüm pazarlama çalışmaları bir bütün olarak önemlidir ve hepsinin birbiri ile entegre bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu noktada kurumsal kimlik tasarımı hazırlarken son derece dikkatli olunması gerekir. Örneğin, firmanız dinamik ve eğlenceli bir imaja sahipse ve hizmetlerini de bu şekilde sunuyorsa tüm kurumsal kimlik çalışmalarının tüketicilerde dinamik ve eğlenceli hislerini uyandırması gerekir. Hazırladığınız bir sosyal medya çalışmasında bu hissi veremediğinizde kaybınız çok büyük olmayacaktır. Ancak kurumsal kimlik çalışmalarında aynı hata olduğunda ise geri dönüşü son derece zordur.

01.

Kurumsal kimlik, bir firmanın markalaşma sürecinde ki en önemli destekçisidir. Doğru ve profesyonel tasarımlar ile firmalar başarı elde edebilir.

02.

Söz konusu tasarımlar ile kurumsal algı güçlendirilebilir. Tasarımlar profesyonel ve doğru bir şekilde hazırlanması ile tüketicilerin gözünde kurumsal bir firma imajı oluşturulabilir.

03.

Kurumsal kimlik çalışmaları, kurumları kimliğidir. Nasıl ki insanları nüfus cüzdanları onları tanımamız ve diğer kişilerden ayrıştırmamız için en önemli kriterse firmaların kimlik çalışmaları da ayı öneme sahiptir.

04.

Profesyonel ve doğru kurumsal kimlik çalışmaları, firmaların rakiplerinden ayrışmasını ve bir adım öne geçmesini sağlar.

05.

Söz konusu tasarımlar, kurumların kendi kimliklerini oluşturmasına ve oluşturulan kimlik doğrultusunda tek bir noktadan pazarlama çalışmalarını sürdürmesine yardımcı olur.

06.

Hazırlanan çeşitli kurumsal kimlik çalışmaları firmaların hedef kitleleri ile olan bağlarını da kuvvetlendirmektedir. Kurumda ya da işletme de kendinden bir parça bulan tüketiciler, işletmeye kadar duygusal bir bağ oluşturur.